Uchwała nr 1/ZZ/2019

Zarządu Ludowego Klubu Sportowego 07 Markowice z dnia 25 stycznia 2019r.
w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Ludowego Klubu Sportowego 07 Markowice
na podstawie §21 ust.1 oraz §22 ust.2 Statutu Ludowego Klubu Sportowego 07 Markowice

§ 1
W kadencji 2019 – 2023 Członkowie Zarządu pełnić będą następujące funkcje:
1. Cyran Marek – Prezes
2. Malon Jan – Wiceprezes
3. Jasny Ryszard – Wiceprezes
4. Rosiński Wojciech – Sekretarz
5. Bańczyk Daniel – Członek Zarządu – Skarbnik
6. Bednarz Marcin – Członek Zarządu
7. Pytel Marian – Członek Zarządu
8. Kindziak Piotr – Członek Zarządu
9. Wita Mirosław – Członek Zarządu
10. Pędzich Bronisław – Członek Zarządu
11. Gałuszka – Biernacki Marcin – Członek Zarządu

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/ZZ/2019
Zarządu Ludowego Klubu Sportowego 07 Markowice z dnia 25 stycznia 2019r.
W sprawie reprezentowania Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu

§ 1
Do reprezentowania Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu:
na podstawie §22 ust.1 oraz §29 Statutu Ludowego Klubu Sportowego 07 Markowice Zarząd Klubu postanawia, co następuje:
do reprezentowania Klubu dotyczącego ofert realizacji zadań publicznych, wszelkich innych ofert, umów i projektów oraz ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu – w kadencji 2019 – 2023 – wyznacza się:
Prezes – Marek Cyran
Sekretarz – Wojciech Rosiński

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź Imię i Nazwisko

eighteen + four =