Zarząd

 Lp.  Imię i Nazwisko Funkcja
 1.  Marek Cyran Prezes
 2.  Jan Malon Wiceprezes
 3.  Ryszard Jasny Wiceprezes
 4.  Wojciech Rosiński Sekretarz
 5.  Daniel Bańczyk Członek Zarządu – Skarbnik
 6.  Marcin Bednarz Członek Zarządu
 7.  Marian Pytel Członek Zarządu
 8.  Piotr Kindziak Członek Zarządu
 9.  Mirosław Wita Członek Zarządu
 10.  Bronisław Pendzich Członek Zarządu
 11.  Marcin Biernacki-Gałuszka Członek Zarządu